ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Προστάτης Άγιος του Συνδέσμου μας)

Μνήσθητι Ἃγιε τῶν μελῶν
τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Χίου
Χείρ Μάρκου Τσαμπλάκου, Χίος 2008


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


Βίος και πολιτεία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
Σημειώσεις από το Συναξάρι του Συμεών του Μεταφραστού (10ου αιώνα) Περιληπτική παρουσίαση υπό π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝ. ΔΡΑΓΑ, δθ, δφ, δθ., ΠρωτοπρεσβυτέρουΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
(13 Νοεμβρίου) 
Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα


Διαβάστε περισσότερα »

Το ενδιαφέρον του ιερού Χρυσοστόμου για τους νέους κ. Ιωήλ, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, Χρυσοστομικό Συμπόσιο, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, σελ. 137-145.

«Η περί παίδων αγωγή» κατά τον Πλούταρχο και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο της Ειρήνης Αρτέμη MPhil Θεολογίας – πτ. Θεολογίας - Φιλολογίας, Υποψηφίας διδάκτορος του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΔεν υπάρχουν σχόλια: