Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Μάρτιος 2011 Καλό μήνα!

Σελίδα από το ημερολόγιο τοίχου για το 2011
του Συνδέσμου Κληρικών Χίου
με γενικό τίτλο: "ΧΙΑΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: