Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Επιστολή διαμαρτυρίας της Π.Ε.Θ. προς Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420

Iστοχώρος: www.petheol.gr
e-mail:
panenthe@otenet.gr
&
enosis@petheol.gr
Αθήνα 14-10 2010
Αριθμ. Πρωτ 243

Πρός
τήν αξιότιμη κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων
καί
τήν αξιότιμη κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 AΘHNA


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Πρίν από τέσσερις περίπου μήνες η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, υπέβαλε στό Υπουργείο ένα Υπόμνημα (αρ. πρ. 137/11-6-2010), μέ τό οποίο σάς γνωρίζαμε μερικά πολύ βασικά στοιχεία των θέσεών μας γιά τή διδασκαλία τού Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στά ελληνικά σχολεία. Στοιχεία πού αποτελούν ουσιώδεις θέσεις γιά τήν ύπαρξη καί αποδοτική λειτουργία τού ΜτΘ στό πρόγραμμα διδασκαλίας καί κυρίως στήν ελληνική κοινωνία τής εποχής μας.

Σημειώναμε δέ τήν παράκληση καί ελπίδα μας «ότι πάντοτε θά υπάρχει η δυνατότητα τής άμεσης εποικοινωνίας μας μαζί σας καί μέ τούς συνεργάτες σας γιά περαιτέρω ανάπτυξη καί προβληματισμό». Η ελπίδα μας αυτή φάνηκε νά δικαιώνεται μέ τίς απαντήσεις πού λάβαμε από αρμόδιες Διευθύνσεις τού Υπουργείου καί τήν διαβίβαση τού Υπομνήματος στό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Σήμερα όμως, καί μετά τήν από 2-10-2010 δημοσίευση Σχεδίου Προγράμματος πού επεξεργάζεται τό Υπουργείο Παιδείας γιά τίς τρείς τάξεις τού Λυκείου, θεωρούμε επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων τήν ανάγκη νά διατυπώσουμε τήν έντονη διαμαρτυρία μας, όλων των μελών τής Πανελληνίου Ενώσεώς μας, πρός τήν πολιτική ηγεσία τού Υπουργείου μας, αλλά καί πρός όλους τούς εμπλεκομένους στό θέμα παράγοντές του.
Διαμαρτυρία πού αφορά στά παρακάτω σημεία:
α) Στό ότι αγνοήθηκαν πλήρως, απολύτως καί προκλητικώς τά όσα υποστηρίξαμε στό Υπόμνημά μας αυτό γιά τό ΜτΘ, ιδιαίτατα δέ στήν υποχρεωτικότητά του σ' όλη τή Γενική Εκπαίδευση.
β) Στό ότι, παρά τίς ρητές αναφορές των Δ/νσεων Α/θμιας καί Β/θμιας Εκπαίδευσης στίς απαντήσεις τους, πού αναφέραμε πιό πάνω, τό ΜτΘ διά τού « Σχεδίου» όχι απλώς παύει νά είναι υποχρεωτικό, αλλά ωθείται στήν έσχατη δυνατότητα επιλογής (διότι τοποθετείται σέ ομάδα επιλεγομένων πού περιλαμβάνει τά περισσότερα μαθήματα όλων των υπολοίπων ομάδων -7, έναντι 4. καί σέ μία 5-. Μεταξύ αυτών καί μαθημάτων πού είναι ήδη προαπαιτούμενα, καί θά είναι καί στό μέλλον προαπαιτούμενα, γιά τήν εισαγωγή των υποψηφίων σέ συγκεκριμένες σχολές των ΑΕΙ.
γ) Στό ότι μέ διάθεση παραχρήμα εχθρική αντιμετωπίζεται μέ τήν παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση ένας σημαντικός αριθμός καθηγητών θεολόγων που υπηρετούν στά σχολεία μας, ο' οποίοι έτσι θά συναντήσουν ποικίλες υπηρεσιακές περιπέτειες. δ) Στό ότι μέ τόν αποκλεισμό οποιασδήποτε συνεργασίας μας στήν επιτροπή, που μελέτησε τό θέμα τού προγράμματος τού Λυκείου, καί κατέληξε στό σχέδιο αυτό, παραθεωρήθηκε, αγνοήθηκε ή θεληματικά αντιμετωπίστηκε αρνητικά τό αίτημά μας καί η προσφορά μας γιά συνεργασία.
Πρέπει νά σημειώσουμε στό σημείο αυτό ότι η άποψη τήν οποία διατύπωσε η ανακοίνωση τού Γραφείου Τύπου τού Υπουργείου τής 7 οκτωβρίου 2010, μετά τήν εκδήλωση ποικίλων αντιδράσεων σχετικά μέ τό «Σχέδιο», ότι δηλαδή πρόκειται περί προτάσεως μιάς Επιτροπής καί ότι όταν τό Υπουργείο καταλήξει θά δώσει γιά διαβούλευση τίς απόψεις πού θά έχει αποδεχθεί, μάς βρίσκει απολύτως αντίθετους - όπως καί κάθε λογικό άνθρωπο - διότι άν δεχθούμε ότι μιά Επιτροπή, ίσως καί μερικές άλλες, οδηγήσουν στήν αποδοχή από τό Υπουργείο ενός τελικού σχεδίου, τότε ποιό νόημα μπορεί νά έχει η διαβούλευση μέ τίς ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές ή άλλες ομάδες- οργανώσεις.
Στήν απάντηση: « Μπορεί νά αλλάξουν οι αποδοχές», απαντούμε μέ τό ερώτημα: « Αληθεια, πόσο μπορεί νά αλλάξουν; ». ε) Στό ότι - γιά νά μήν επιμείνουμε καί σέ άλλα σημεία - κατ' ουσίαν επιχειρείται η στέρηση τής διδασκαλίας στά παιδιά μας τής πίστης των πατέρων τους. Η διδασκαλία αυτή, τήν οποία μόνο τό ΜτΘ προσφέρει, είναι η πλέον απαραίτητη γιά τόν σύγχρονο Έλληνα, αλλά καί γιά κάθε άνθρωπο τής εποχής μας (όπως σέ πολλά ευρωπαϊκά κράτη - καί όχι μόνο - έχει διαπιστωθεί) καί τό Σχολείο οφείλει νά τήν παρέχει σ' όλους τούς πολίτες. Τό τραγελαφικό σχετικά είναι ότι, μέ τή δυνατότητα επιλογής τού μαθήματος, θά προσφέρεται σ' αυτούς πού κατά τεκμήριο τή γνωρίζουν.
Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ,
Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων επί τού θέματος τής Θρησκευτικής Διδασκαλίας των Ελλήνων, όπως είναι απολύτως φυσικό, έχει άποψη καί σχεδιασμό. Περιμένει από τό Υπουργείο Παιδείας νά έχει τή διάθεση τής συνεργασίας καί μαζί μας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία καί μέ μάς, καί μέ άλλες ενδιαφερόμενες ενώσεις, μπορεί νά οδηγήσει σέ επιτυχέστερα αποτελέσματα απ' ότι μία μόνο επιτροπή μελέτης.
Εμείς πάντως περιμένουμε τή δική σας θετική απάντηση στό τελευταίο τούτο αίτημά μας.
Καί οπωσδήποτε πρίν απ' τήν λήψη τελικών αποφάσεων.
Η όχι τελικών, πού όμως θά είναι τελικές.
Μέ εξαιρετική εκτίμηση

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

                     Mάρκος Ορφανός         Ηλίας Φραγκόπουλος                 Ηλίας Δ. Mπάκος
   Ομότ. Kαθηγητής Πανεπιστημίου τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε. Δρ Θεολόγος-Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: