Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Εγκύκλιος ΙΚΑ για Νεοπροσλαμβανόμενους Εφημερίους.

Όπως γνωρίζετε,

με βάση το αρθρο 27 παρ. 2 του Νόμου 3865/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και λοιπές διατάξεις», οι Ιερείς και Υπάλληλοι των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επιτέλους,

Δημοσιεύεται η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ (Αρ. 42/22-06-2011) στην οποία υπάρχουν διευκρινήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, έχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις :
· Όλοι οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά από 01-01-2011 και μετά υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
· οι ως άνω νεοδιοριζόμενοι ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, με το καθεστώς που ισχύει για τους «νέους ασφαλισμένους», δηλ. όσους έχουν διοριστεί από 1ης Ιανουαρίου 1993
· οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου προσδιορίζονται από το πακέτο κάλυψης 152, δηλαδή, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των αποδοχών. Εξ αυτού
o το 6,67% είναι η εισφορά του εργαζόμενου και
o το υπόλοιπο 13,33% αποτελεί εργοδοτική εισφορά
· Οι αντίστοιχες υπηρεσίες (Ιερές Μητροπόλεις) θα υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) στα τακτά χρονικά διαστήματα και να αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
· Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται ανά τρίμηνο ηλεκτρονικά και περιέχουν μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους Κληρικούς και υπαλλήλους
· Ειδικά για το Α’ τρίμηνο 2011, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης της ενλόγω εγκυκλίου, παρατείνεται έως την 29-07-2011 η εμπρόθεσμη
o Υποβολή της Α.Π.Δ.
o Καταβολή των εισφορών

Δεν υπάρχουν σχόλια: