Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Ανακοινωθέν Δ' Προσυνοδικής Διάσκεψης Σαμπεζύ

Τη προσκλήσει της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατόπιν ομοφώνου σχετικής
αποφάσεως της Ιεράς Συνάξεως των Μακαριωτάτων Προκαθημένων των κατά τόπους αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, συνήλθεν εις το εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου η Δ’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου και τη συμμετοχή των σεβασμίων Αντιπροσωπιών πασών των κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Αι εργασίαι της Διασκέψεως, από της 7ης μέχρι της 13ης Ιουνίου τρ.ε., ήρξαντο κατά τα καθιερωμένα δια της πανορθοδόξου Θείας Λειτουργίας εν τω ιερώ Ναώ του Αποστόλου των Εθνών Παύλου κατά την εύσημον εορτήν της Πεντηκοστής και έχει ως αποστολήν την αποδοχήν των ομοφώνων προτάσεων της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής (1990, 1993) επί του θέματος της ανά τον κόσμον Ορθοδόξου Διασποράς, ως και του υπό του Διορθοδόξου Συνεδρίου (1995) συνταχθέντος σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας των Επισκοπικών Συνελεύσεων των κατά περιοχάς ορθοδόξων Επισκόπων.
Η υπό της Διασκέψεως αποδοχή των κειμένων αυτών ολοκληρώνει την επί του θέματος της Ορθοδόξου Διασποράς προπαρασκευαστικήν διαδικασίαν κατ’ αναφοράν προς την συγκληθησομένην Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ενισχύει την πληρεστέραν αξιοποίησιν των Επισκοπικών Συνελεύσεων δια τον εν πνεύματι συνοδικώ συντονισμόν της ποιμαντικής μερίμνης εν τη Ορθοδόξω Διασπορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: