Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Άγιος Λουκάς ο ιατρός ο Ρώσος

11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά του ιατρού και ομολογητού

αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ρώσου.
Ιατρόν και ποιμένα, Λουκά τιμήσωμεν,
Συμφερουπόλεως ποίμνης, Αρχιερέα λαμπρόν,
τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα,
τας εξορίας, τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακαίς,
τας θλίψεις και τα ονείδη,
τον επ’ εσχάτων χρόνοις φανέντα, εν Ρωσία νέον Άγιον.
(απολυτίκιον Αγίου Λουκά Κριμαίας ήχος πλ.α').Δείτε στη διπλανή στήλη το εκτενές αφιέρωμα του ιστολογίου μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: