Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 1Ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Με βάση το άρθρο 27 παρ. 2 του Νόμου 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και λοιπές διατάξεις», οι Ιερείς και Υπάλληλοι των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, οι ως άνω νεοδιοριζόμενοι ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, με το καθεστώς που ισχύει για τους «νέους ασφαλισμένους», δηλ. όσους έχουν διοριστεί από 1ης Ιανουαρίου 1993. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 του ιδίου νόμου, υπολογίζονται σε ποσοστό 20%. Εξ αυτού το 6,67% είναι η εισφορά του εργαζόμενου και το υπόλοιπο 13,33% αποτελεί εργοδοτική εισφορά.

Σύμφωνα με προφορικές διαβεβαιώσεις από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, περί τα μέσα Ιουνίου 2011 αναμένεται να δημοσιευθεί η σχετική Εγκύκλιος σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των εισφορών του ΙΚΑ. Οι κρατήσεις του ΙΚΑ, σύμφωνα πάντα με τις προφορικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, θα ανέρχονται στο 20% επί των μικτών αποδοχών και θα αναλύονται ως εξής :

•Κρατήσεις Ασφαλισμένου 6,67% • Εργοδοτικές Εισφορές 13,33%

Τονίζουμε ότι οι λοιπές κρατήσεις (ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ κλπ) εξακολουθούν να υφίστανται και για τους νεοδιοριζόμενους Κληρικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: