Κυριακή, 24 Απριλίου 2011

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Ανάσταση (ψηφιδωτό Νέα Μονή Χίου)
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος

Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, νικώντας το θάνατο με το θάνατο Του, και σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα (νεκροί) χάρισε αιώνια ζωή.

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Δεν υπάρχουν σχόλια: