Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28/15/08-01-2013 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 28
Ἀριθ. Διεκπ.: 15
Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2013  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Πέμπτην 24ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., θέλει τελεσθῇ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Δαφνῶνος, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.
Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν. 
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: