Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Καταργούνται οι 5 κενές προσωρινές και προσωποπαγείς Μητροπόλεις, μονιμοποιείται η Γουμενίσσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/7-10-2014):

1. Καταργούνται οι πέντε κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρσάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α΄84), ενώ η λειτουργούσα Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου διατηρείται ως μόνιμη δυνάμενη να πληρωθεί κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146).

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 1951/ 1991 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Μητροπολίτες, που αναφέρονται στο από 3.5.1991 πρακτικό της Ι.Σ.Ι., δύνανται να εκλεγούν σε άλλη I. Μητρόπολη, άνευ εγγραφής τους στον κατάλογο του άρθρου 17 του ν. 590/1977, εξομοιούμενοι με τους εκλόγιμους της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 590/1977 και προτιμώμενοι πάντων σε περίπτωση ισοψηφίας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: