Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Υπολογίζω τη σύνταξή μου απλά και γρήγορα!

Ο υπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3029/2002 (για όσους εξέρχονται μετά την 1/1/2008) και με τους βασικούς μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων για το 2008, θα είναι διαθέσιμος μέσα από το καινούργιο portal της ‘Γενικής Δ/νσης Μισθών και Συντάξεων’, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημειώσεις: 
Οι υπολογισμοί αφορούν λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς οι οποίοι είναι εν ενεργεία και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. 
Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1/1/1983 και έχουν διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (οι λοιποί καλύπτονται) καθώς και τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1993.

Δεν υπάρχουν σχόλια: