Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Η θέση της Ιεράς Συνόδου στο προκύψαν θέμα με το ΜΤΠΥ

Η Ιερα Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το υπ 1814/1216-18/4/2011 εγκύκλιον σημείωμα της εμμένει εις τας θέσεις Της που εκφράστικαν με την 2353/18-4-1983 περί της κρατήσεως του 3% υπερ ΜΤΠΥ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: