ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Νέο Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Εφημεριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Ο Σύνδεσμος Εφημεριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αφού προέβη σε αρχαιρεσίες την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, ανέδειξε και συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου του οποίου η νέα σύνθεση έχει ως εξής :

1. Αιδ. Πρεσβύτερος Γεώργιος Μετοχιανάκης, Πρόεδρος,
2. Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μαλλιωτάκης, Αντιπρόεδρος,
3. Αιδ. Πρεσβύτερος Ευάγγελος Παπουτσάκης, Γενικός Γραμματέας,
4. Αιδ. Πρεσβύτερος Γεώργιος Μοσχόβης, Ταμίας,
5. Αιδ. Πρεσβύτερος Ιωάννης Μπολάκης., Μέλος,
6. Αιδ. Πρεσβύτερος Ιωάννης Κομονταχάκης, Μέλος και
7. Αιδ. Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μυτάκης, Μέλος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, σήμερα Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, όπου συζήτησε τρέχοντα θέματα τα οποία αφορούν τον ως άνω Σύνδεσμο.

Πηγή: www.creteplus.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: