ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Το 2016 η Πανορθόδοξη Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη


Μετά από διαπραγματεύσεις υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, οι Προκαθήμενοι στην Κωνσταντινούπολη αποφάσισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Πανορθόδοξη Σύνοδος, που αποτελεί κορυφαίο γεγονός για την Ορθοδοξία, να πραγματοποιηθεί το 2016 στην Αγία Ειρήνη της Κωνσταντινούπολης. 

Οι Προκαθήμενοι επεξεργάζονται κείμενο που θα αφορά τα ζητήματα που απασχολούν τους Ορθοδόξους και κυριαρχούν στις συζητήσεις που ξεκίνησαν χθες στην Κωνσταντινούπολη και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Κυριακή με συλλείτουργο, στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

Η Πανορθόδοξη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί έπειτα από προετοιμασία πολλών δεκαετιών σε ένα μνημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό, στον πρώτο μητροπολιτικό ναό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Πηγή: www.ecclesia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: