Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Ποια τα στοιχεία για την απογραφή των εφημερίων στον ΟΠΑΔ.

Τα στοιχεία για την απογραφή των εφημερίων στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες.

Οι πίνακες είναι απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου της Ι. Α. Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: