Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

Θαύμα Αγίας μεγαλομάρτυρος Ευφημίας (11 Ιουλίου)


Απολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Λίαν εϋφρανας, τους Ορθοδόξους, και κατήσχυνας, τους κακοδόξους, Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε. Της γαρ Τετάρτης Συνόδου έκύρωσας, ά οι Πατέρες καλώς έδογμάτισαν. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσαοθαι ήμίν το μέγα έλεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: