Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Η Φορολογική δήλωση των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ έως 15 Απριλίου 2014 (οδηγίες, έντυπο, συντελεστές)

Για την Φορολογική Δήλωσή τους πρέπει να μεριμνήσουν τα Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1040/3.2.2014 έως την 14 Απριλίου 2014. 


Αναλυτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: