Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 249/2013/14 (ΦΕΚ 14 Α/21-1-2014): Κανονισμός οργανώσεως της διαδικασίας και κατα­νομής των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων διοικητικής εκτελέσεως εσόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 - 4 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά­δος» (ΦΕΚ Α΄ 146).
2. Την υπ’ αριθμ. 1060032/5430-25/0016/2.6.1997 Απόφασιν του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 507/Β΄/20.6.1997).
3. Την υπ’ αριθμ. 196/2010 Απόφασιν της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Την από 6.12.2013 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ψηφίζει:
Τον υπ’ αριθμ. 249/2013 Κανονισμό, έχοντα ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 249/2013

«Περί οργανώσεως της διαδικασίας και κατανομής των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων περί την διοικητική εκτέλεση εσόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος»

Διαβάστε ολόκληρο τον κανονισμό εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: