Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Η ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας για το έτος 2014, θα πραγματοποιηθεί όταν δημοσιευθεί η εγκύκλιος από τον Ασφαλιστικό Φορέα.

Το υπ' αριθ. 563/08- 01-2014 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης του Ο.Π.Α.Δ. αναφέρει: 

ΘΕΜΑ: Ισχύς των θεωρημένων για το έτος 2013 ασφαλιστικών βιβλιαρίων 

Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αρ. 446/39ης Συνεδρ./19-12-2013 το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ αποφάσισε ότι «όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφ/νων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/03/2014»Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας προς διευκόλυνση τόσο των ασφ/νων όσο και των παρόχων υγείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: