Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Η ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας για το έτος 2014, θα πραγματοποιηθεί όταν δημοσιευθεί η εγκύκλιος από τον Ασφαλιστικό Φορέα.

Το υπ' αριθ. 563/08- 01-2014 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης του Ο.Π.Α.Δ. αναφέρει: 

ΘΕΜΑ: Ισχύς των θεωρημένων για το έτος 2013 ασφαλιστικών βιβλιαρίων 

Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αρ. 446/39ης Συνεδρ./19-12-2013 το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ αποφάσισε ότι «όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφ/νων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/03/2014»Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας προς διευκόλυνση τόσο των ασφ/νων όσο και των παρόχων υγείας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: