Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Νέο έντυπο δήλωσης τέλεσης Θρησκευτικού Γάμου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέο έντυπο δήλωσης τέλεσης Θρησκευτικού Γάμου.
Επισυνάπτουμε το έντυπο καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: