ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ἐκοιμήθη ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Πλάτων Γκιάλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ.

Ἐξεδήμησε σήμερον 1 Μαρτίου 2017 τό πρωί ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Πλάτων Γκιάλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ.

Ὁ Ἱερεύς διεκρίνετο διά τήν αὐθεντικότητα καί ὁλοκάρδιον διάθεσιν διακονίας του πρός πάντα ἄνθρωπον, τήν ὁποίαν ἐξεδήλωνε πρωτοστατῶν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν καθηκόντων, τά ὁποῖα τοῦ ἀνέθετεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Διά τούς λόγους αὐτούς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κατά τήν ἡμέραν τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Χειροτονήσαντος αὐτόν μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου Χρυσοστόμου Γιαλούρη καί τόν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου κατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ματθαίου.

Ὁ π. Πλάτων Γκιάλης υἱός Ἱερέως καί οἰκογενειάρχης, εἶχε λάβει τό ὄνομα τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου, ἐχειροτονήθη δέ κατά τήν διάρκειαν Θ. Λειτουργίας (10.4.1971), ἡ ὁποία ἐτελέσθη πρό τῆς σκοτεινῆς φυλακῆς τοῦ Κάστρου.

Διηκόνησεν τήν Ἐκκλησίαν ὡς Διάκονος εἰς τούς Ἱ. Ναούς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου καί Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου πόλεως Χίου καί ὡς Πρεσβύτερος εἰς τούς Ἱ. Ναούς Ἁγίου Μάμαντος Ἀφροδισίων, Ταξιαρχῶν Νενητουρίων, Ἁγίου Γεωργίου Πιτυοῦντος, Ἀναλήψεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βουνοῦ καί ἀπό τήν 1.11. 1975 εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ.

Ὁ Θεός ἐκάλεσε τόν συνεπῆ εἰς τάς ἐντολάς Του αὐτόν Λευίτην τήν ὥρα τῆς διακονίας τῶν γευμάτων ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικῶς αὔριον Πέμπτην 2αν Μαρτίου 2017 καί ὥραν 16.00΄ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ πόλεως Χίου.

( ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: