Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές - Αποτελέσματα για το Ν. Χίου

Σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης κατά της Χρήσης Ναρκωτικών Ν. Χίου και με τη συνεργασία και την επιχορήγηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ 

Στο Ν. Χίου συμμετείχε στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 14 σχολικών μονάδων από όλον το νομό:

7 Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην έρευνα. 

718 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 87,8%): 390 αγόρια (54,3%) και 328 κορίτσια (45,7%). 

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 21 ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,1%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 641 ερωτηματολογίων

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Χίου. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β49 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 της Έκθεσης Αποτελεσμάτων. 

Νόμιμες Ουσίες 

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (23,1%) ανέφερε ότι κάπνισε τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά) είναι περίπου 1 στους 6 μαθητές (15,8%), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα) είναι 1 στους 15 (6,6%). 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από τα κορίτσια (τον τελευταίο μήνα: 30,1% των αγοριών έναντι 14,9% των κοριτσιών, καθημερινά: 22,1% έναντι 8,4%). Επίσης, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (10,1%) από κοριτσιών (2,6%) καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 5,7% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 6 ηλικίας 15-16 ετών (17,6%) και 2 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (40%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Καθημερινά καπνίζουν 1 στους 25 μαθητές (3,9%) ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 11 ηλικίας 15-16 ετών (9,3%) και σχεδόν 3 στους 10 εφήβους 17-18 ετών (28,9%). Καπνίζουν βαριά σε ποσοστό μικρότερο του 1% οι μαθητές ηλικίας των 13-14 ετών, 3,3% εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών και το 12,7% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Δύο στους 3 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (64,6%) ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και ο 1 στους 10 (10,3%) τουλάχιστον 10 φορές. Ένας στους 7 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (15,6%) αναφέρει ότι έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (49,3%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, περισσότερα αγόρια ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα (70,6% των αγοριών έναντι 57,5% των κοριτσιών), έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (18,8% έναντι 11,9%) και έκαναν υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών τον τελευταίο μήνα στις ηλικίες 15-19 ετών (57,8% έναντι 38,9% αντίστοιχα). Επίσης, το 12,4% των αγοριών και το 7,9% των κοριτσιών ανέφεραν ότι ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. 

Ηλικία: Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 2 στους 7 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (30,3%) και η πλειονότητα των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων (71,1% ηλικίας 15-16 ετών και 86,5% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 3,6% οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών, 11,1 % ηλικίας 15-16 ετών και 15,1% ηλικίας 17-18 ετών ήπιαν οινοπνευματώδη τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους ποσοστό 1,8% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 8 ηλικίας 15-16 ετών (12,6%) και οι 2 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών (28,5%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι 2 στους 5 εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (41,4%) και ο 1 στους 2 ηλικίας 17-18 ετών (55,8%)(στατιστικά σημαντική διαφορά). 

Παράνομες Ουσίες 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Σε ποσοστό μικρότερο του 1% οι έφηβοι ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν ότι έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους. Αυτή τη συμπεριφορά ανέφεραν μόνο αγόρια (0,8%). 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (12,3%) έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του. Τη συμπεριφορά αυτή αναφέρουν σημαντικά περισσότεροι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών (17,2%) από ό,τι εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών (5%), όπως και αγόρια (18,1%) από ό,τι κορίτσια (5,3%). 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης έστω και μία φορά στη ζωή τους το 7% του συνόλου των μαθητών και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει το 4%. 

Φύλο: Περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια αναφέρουν χρήση κάνναβης (τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους: 10,5% έναντι 3,1%, περισσότερες από 3 φορές στη ζωή τους: 5,9% έναντι 1,7%). 

Ηλικία: Χρήση κάνναβης αναφέρεται κυρίως από τους μαθητές ηλικίας άνω των 16 ετών, ενώ τα ποσοστά εκείνων ηλικίας 13-16 ετών κυμαίνονται από 0 έως 3%. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 0,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 2,6% ηλικίας 15-16 ετών και 14,6% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 0,4% εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 0,8% ηλικίας 15-16 ετών και 8,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων στις προαναφερθείσες συμπεριφορές). 

Πρόσφατη χρήση κάνναβης (μόνο μαθητές 15-19 ετών): Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών 17-18 ετών από εκείνων 15-16 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης. Αναλυτικότερα, το 1,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και ο 1 στους 10 ηλικίας 17-18 ετών (10,7%) έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα, ενώ τον τελευταίο μήνα έκαναν χρήση το 0,5% και το 4,7% αντίστοιχα. Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των ηλικιών, το 10,3% των αγοριών και το 3,6% των κοριτσιών έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο (στατιστικά σημαντική διαφορά), και αντίστοιχα το 4,3% και 2,1% έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα. 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,9% των αγοριών και 1% των κοριτσιών). 

Άλλες ουσίες 

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 10 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (10,5%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εφήβων 17-18 ετών από εκείνων 13-14 ετών (4% ηλικίας 13-14 ετών, 10,5% ηλικίας 15-16 ετών και 15,9% ηλικίας 17-18 ετών). Το 12,3% των αγοριών και το 8,4% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 6,8% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (0,9% ηλικίας 13-14 ετών, 8,1% ηλικίας 15-16 ετών και 10,1% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μόνο των 13-14 ετώντων άλλων ηλικιακών ομάδων). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (6,7%) και κοριτσιών (6,9%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

Σύγκριση του Ν. Χίου με τους άλλους νομούς της περιφέρειας Β. Αιγαίου και με το εθνικό δείγμα 

Σε επίπεδο περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Χίου δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε καμία από τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αντίστοιχα των μαθητών του Ν. Λέσβου και του Ν. Σάμου. 

Συγκριτικά με το σύνολο των νομών της Ελλάδας, ο Ν. Χίου βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β49). Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Χίου που ανέφεραν ότι ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα όπως και εκείνοι ηλικίας 15-19 ετών ότι έκαναν υπερβολική χρήση αλκοόλ (Γράφημα Β49). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο νομός αυτός κατατάσσεται στην 8η υψηλότερη θέση στο κάπνισμα τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και στην 9η θέση στο καθημερινό κάπνισμα, ενώ βρίσκεται στην τελευταία θέση με το χαμηλότερο ποσοστό της χώρας στη χρήση παράνομων ουσιών στους μαθητές 13-14 ετών.

Δείτε εδώ την πλήρη έκθεση αποτελεσμάτων για όλη την Ελλάδα
Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων για το Ν. Χίου
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στον ιστότοπο του ΕΠΙΨΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: