Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 856/369/8-6-2012

                 
         ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                               Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰουνίου 2012
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
        ______________
        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 856
            "    ΔΙΕΚΠ. 369

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί Πατέρες!

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἐνοριακοῦ ὑμῶν Ἱεροῦ Ναοῦ, ἤ τυχόν ἄλλης Ἱερᾶς Πανηγύρεως ἐν τῇ ὑμετέρᾳ Ἐνορίᾳ, ὅταν εὑρίσκεται ἤ συμμετέχῃ ἐντεταλμένος Ἱεροκήρυξ, κληρικός ἤ λαϊκός, θά ὁμιλῇ μετά τά Ἱερά Ἀναγνώσματα, πρίν δέ ἀπό τήν «Ἀρτοκλασία» θά ψάλλεται τό πρῶτον ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς, ἀντί τῶν «κρατημάτων», καλοφωνικῶν εἱρμῶν καί λοιπῶν μελῶν.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

+ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: