Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Χριστός Ανέστη!

«᾿Ανέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, 
λύσας θανάτου τὰ δεσμά· 
εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην· 
αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν».
Χριστός Ανέστη!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Κληρικών Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: