ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Εφυγε ο υψικάρινος δρυς της Χιακής εκκλησίαςΕμφανώς συγκινημένος ο Παναγιώτης Καλαμπόκης, πρώην Εφορος Προσκόπων, αναφέρθηκε στην απώλεια του πατρός Γεώργιου Λιαδή, που ξεκίνησε από Πρόσκοπος, ιδιότητα που μνημόνευε πάντα, για να δείξει την πηγή των Διοικητικών του προσόντων. Η εκκλησία μας είπε έχασε ένα πλατάνι της, ο πατήρ Γεώργιος Λιαδής ήταν ένας πραγματικός παπάς, ένας υποδειγματικός Χριστιανός, ο υψικάρινος δρυς της Χιακής εκκλησίας, για μένα ένας καλός φίλος, αλλά και για όλο το Κάστρο, την Ενορία του, αλλά και για την Χιακή εκκλησία το κενό είναι μεγάλο και δισαναπλήρωτο. 

Ψήφισμα για τον θάνατο του πατ. Λιαδή εξέδωσε η Χιακή ομοσπονδία Νέας Υόρκης, ενώ από τον Βουλευτή Κ. Τριαντάφυλλο έγινε η εξής δήλωση; "Με συναισθήματα συγκίνησης και θλίψης πληροφορήθηκε η τοπική μας κοινωνία την δυσάρεστη είδηση της εκδημίας του Αρχιμανδρίτη κυρού Γεωργίου Λιαδή. Φωτισμένο μυαλό, προσωπικότητα χαρισματική, ευρύ πνεύμα, που τίμησε την ιδιότητά του, ζώντας σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της ελληνορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Μας έμαθε να συγχωρούμε και να κοιτάζουμε μπροστά και μακριά. Ήταν τιμή μας που ζήσαμε στον ίδιο τόπο. "

Πηγή: Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: