Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Διευκρινίσεις, σχετικά με το χρόνο διατήρησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΑ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : 
Μενάνδρου 41 - 43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο 210-52.39.972
FAX 210-52.22.994
E-mail dieforga@ika.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 54
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/22

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις, σχετικά με το χρόνο διατήρησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.»

ΣΧΕΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: 89/1993 & 22/2013, περί εκκαθάρισης αρχείων.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το χρόνο διατήρησης αντιγράφων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, σας γνωρίζουμε, ότι είναι (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 της Φ21/116/4-7-2000 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 839/τ.Β'/10/7/2000) και τις εγκυκλίους 45/2001 & 97/2011 της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων.
Η ανωτέρω κανονιστική διάταξη, ως νεώτερη και ειδικότερη, κατισχύει του Π.Δ. 128/1986, στο οποίο ο χρόνος διατήρησης ορίζονταν σε (1) έτος.
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται, ότι ορισμένα καταστρεπτέα έγγραφα ή στοιχεία κλπ., που αποδεικνύουν δικαιώματα, υποχρεώσεις και γενικά έννομες συνέπειες στις σχέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτους, μπορούν να διατηρηθούν στην Υπηρεσία για μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 3 του Π.Δ. 768/1980 και του 2 του Π.Δ. 128/86.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ /ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: