Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Περί του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε της ΔΕΗ επί των εκκλησιαστικών Ακινήτων.

Επισυνάπτουμε την σχετική εγκύκλιο της Ιερά Συνόδου περί του ΕΕΤΗΔΕ της ΔΕΗ επί των εκκλησιαστικών ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: