Ιστολόγιο "Σύνδεσμος Κληρικών Χίου" 10 χρόνια (2008-2018) συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://syndesmosklchi.blogspot.gr/
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Επιμένει ο Αρχιεπίσκοπος για τα Θρησκευτικά

Αναδημοσίευση από το Romfea.gr
31.03.09

Την πάγια θέση της Εκκλησίας για την υποχρεωτική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία, καθώς και για την ανάγκη πρόσληψης περισσότερων Θεολόγων
στην Μέση Εκπαίδευση τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σε επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο.

Η Επιστολή έχει ως εξής:

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 5ης μηνός Φεβρουαρίου έ.ε, διεξήλθεν τα Πορίσματα - Προτάσεις της Ημερίδος «Εκκλησία και Θεολόγοι», η οποία διεξήχθη με την συνεργασίαν της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, την 22αν Νοεμβρίου 2008 εις το Διορθόδοξον Κέντρον της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης και απεφάσισεν όπως παρακάλεση υμάς να εξετάσητε, εις το πλαίσιον της αρμοδιότητος υμών, την δυνατότητα της ικανοποιήσεως των εξής προτάσεων:

α) Αύξησις του αριθμού των κατ' έτος διοριζομένων Θεολό­γων προκειμένου να καλυφθή η αδιοριστία 4.000 και πλέον πτυχιού­χων Θεολογίας.

β) Αύξησις των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των Θρη­σκευτικών εις την Δευτεροβάθμιον, Γενικήν, Τεχνικήν καί Έπαγγελματικήν Έκπαίδευσιν.

γ) Διορισμός Θεολόγων και εις την Πρωτοβάθμιον Έκπαίδευ­σιν διά την διδασκαλίαν του μαθήματος των Θρησκευτικών, ως συμ­βαίνει με τους Καθηγητάς Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής και Μου­σικής διά τα αντίστοιχα μαθήματα.

δ) Δυνατότης συμμετοχής των πτυχιούχων τής Θεολογίας εις διαγωνισμούς, εις τους οποίους μετέχουν και οι πτυχιούχοι των λοιπών Θεωρητικών Σχολών.

ε) Αξιοποίησις Θεολόγων εις τον Θρησκευτικόν Τουρισμόν.
στ) Διορισμός 100 Θεολόγων εις το ποιμαντικόν έργον της Εκ­κλησίας, κατόπιν προτάσεως των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων.

ζ) Διορισμός Θεολόγων ως ξεναγών Μουσείων ή Εκθέσεων Βυζαντινών ή Μεταβυζαντινών Κειμηλίων.
Προς τούτοις, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν όπως και αύθις έκφραση την παγίαν θέσιν Αυτής περί της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών διά τους Χριστιανούς Ορθοδόξους μαθητάς, ως και το Σύνταγμα
ορίζει, και παρακάλεση υμάς όπως αγαθυνόμενος αποστείλητε σχετικήν διευκρινιστικήν Έγκύκλιον.

Επί δε τούτοις, έχοντες δι' ελπίδος ότι εν τω εγνωσμένω σεβασμώ υμών προς την Έκκλησίαν θέλετε ικανοποιήσει δικαίως τα ως είρηται. αιτήματα και επικαλούμενοι, επί την υμετέραν Εξοχότητα πλουσίαν την Χάριν του Θεού και το άπειρον Αυτού έλεος, διατελούμεν μετ' ευχών διαπύρων.

Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς Άρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: