ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Επίτιμο μέλος του Ι.Σ.Κ.Ε. ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

12.06.2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, σήμερα 12η Ιουνίου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και μελών του Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) στην πόλη των Πατρών.

Αφορμή της συναντήσεως υπήρξε η απόφαση της Γ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε να ανακηρύξει τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών σε επίτιμο μέλος του, κάτι το οποίο ο ίδιος απεδέχθη.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε, αφού προσεκύνησαν πρώτα εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ανδρέου, εδεξιώθησαν υπό του Σεβασμιωτάτου εις την Ιεράν και Σεβασμίαν Μονήν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηροκομείου, όπου και πραγματοποιήθηκε η παράδοσης της τιμητικής πλακέτας και του εγγράφου της αποφάσεως της Γ.Σ. 


Στην προσφώνηση του ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής εξήρε την προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου εις την Ιεράν Μητρόπολιν του αλλά και την αξίαν λόγου και ευδόκιμο υπηρεσία του εις την γενέτειρα του, τόσο εις την εν Τριπόλει Παιδαγωγική Ακαδημία όσο και εις την Ιερά Μονή Βαρσών της οποίας υπήρξε ηγούμενος.


Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, μετά από μακρύ και εποικοδομητικό διάλογο, ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και δι αυτών τα μέλη της Γ.Σ. δια την απόφαση τους αυτή και επανέλαβε για μια ακόμα φορά πως θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια στο καλό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των μελών του Ι.Σ.Κ.Ε και των Ιεραρχών της Αγίας μας Εκκλησίας. 

Τα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε. τα οποία επεσκέφθησαν τον Σεβασμιώτατον εκτός του Προέδρου ήταν, ο Αντιπρόεδρος Πρ/σβυτερος Ιωάννης Κατωπόδης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο εκπρόσωπος τύπου Πρ/βύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, ο Ταμίας Μιχαήλ Μετζάκης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, καθώς και τα μέλη Πρ/σβυτερος Χριστοφόρος Μουτάφης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, και Πρ/σβυτερος Ευάγγελος Φεγγούλης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: