ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις, καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς ἀναστάσεως, Χριστὸν ἐξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ᾄδοντες. Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος. «ναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. ναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτος ιδρύσεως 2007

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΧΘΕΣ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014

ΙΑΚ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ:
"Να εξαλείψουμε τις αιτίες των πυρκαγιών" 

Σε ισχύ τέθηκε από χθες 1η Μαϊου η αντιπυρική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Με κύριο σύνθημα «να εξαλειφθούν τα αίτια των πυρκαγιών» ο διοικητής της Π.Υ. Χίου Ι. Αρχοντάκης μιλώντας στον «π» επέστησε την προσοχή των πολιτών ώστε να αποφύγουμε την εκδήλωση συμβάντων από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

«Το 2013, δηλαδή μία χρονιά μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2012 αντί να είμαστε το νησί με τα λιγότερα συμβάντα στο βόρειο Αιγαίο εκδηλώθηκαν συνολικά 47 πυρκαγιές η πλειονότητα των οποίων αφορούσε αμέλεια. Το ίδιο έγινε και στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πιτυός όταν κάποιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αρχών και θέλησε να κάψει χόρτα στις 12 το μεσημέρι ενώ είχε δοθεί επικινδυνότητα 4 και με ανέμους 6 μποφόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

• Να μην ανάβουμε για κανένα λόγο φωτιά στο ύπαιθρο ή εντός οποιουδήποτε κλειστού χώρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια

• Να μην πετάμε ή εγκαταλείπουμε οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία σε δασικές εκτάσεις ή εύφλεκτα απορρίμματα σε αυτές

• Απαγορεύεται το κάπνισμα των μελισσών και το κυνήγι με όπλα που λειτουργούν με βύσμα από εύφλεκτη ύλη

• Απαγορεύεται η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων

• Εννοείται πως δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα, σπίρτα ή παρόμοια υλικά

• Απαγορεύονται θερμές εργασίες όπως θερμοσυγκολλήσεις-οξυγονοκολλήσεις, χρήσεις φλόγιστρου και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγες χωρίς την κατάλληλη άδεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: