Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ {11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΙΤΥΟΣ}

Ἀρ. Πρωτ.: 1307
Ἀρ. Διεκπ.:  484
Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Μαΐου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τήν Πέμπτην 11ην ουλίου .., θέλει τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ες τόνερόν Ναόν γ. Γεωργίου το Τροπαιοφόρου Πιτυοντος Χίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.
Ὅθεν, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως προσέλθητε καί συμμετάσχητε εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: